JOSEPH CARDIJN

 
Olvasható és letölthető
formátum
Joseph Cardijn, a mozgalom alapítója

Egy pap a munkásfiatalok között

Az eredeti mű címe: Joseph Cardijn — Un prete tra i giovani operai
© 1997 Editrice Elle Di Ci — 10096 Leumann
(Torino)
Fordította: László Eszter
Lektorálta: Gottlieb Katalin
Szedés-Tördelés: Bella Gábor
Felelős kiadó: Szászi Balázs
A fordítás készült: 1997. június

Egy este a szénkereskedő házában

Mindenki úgy ismerte, hogy ő a szénkereskedő fia. Iskola előtt és után az volt a feladata, hogy szeneszsákokat hordozzon körbe a vevőknek egy kis taligán. Így lassanként megismerkedett a cipésszel, a pékkel, az asztalossal. Meg-megállt beszélgetni velük, és nézte őket, amint dolgoztak.

...

Ezeknek az élményeknek együttes hatására határozta el magát Joseph a nagy lépésre.


Egy este, amikor fivérei és nővére már aludtak, kikelt az ágyából és lement a konyhába. Szülei épp az asztal mellett ültek és beszélgettek.
Joseph nagyon izgatott volt, de ugyanannyira határozott is: „Anya, Apa! Szeretném folytatni az iskolát, szeretnék pap lenni, és ezért sokat kell tanulnom. Kérlek, engedjétek meg, hogy ne kelljen tovább dolgoznom!” Édesanyja elsápadt, férje tekintetét kereste, különös feszültséggel telt meg a szoba; Cardijn papa elszántan fordult feleségéhez és a fiához: „Asszony, mi már rengeteget dolgoztunk, de ha olyan szegény embereknek, mint mi vagyunk, az a megtiszteltetés jut, hogy fiunkat Istennek.

...

JOSEPH CARDIJN, Egy pap a munkásfiatalok között

Kiadványok: 

Csatolás: