Vezetők formálása - kísérés

„A mozgalomban a lelkész munkája nem az, hogy szervezzen, sem az, hogy vezessen, hanem az, hogy megerősítse, alakítsa, segítse, valamint a mi Urunk tanításával és kegyelmével ismertesse meg a vezetőket.” (J. Cardijn),

Gyuris Csaba vagyok, több évig a JOC mozgalomban voltam aktív. Jelenleg  a kísérői munkának a népszerűsítése és terjesztése a fő célom.

A kísérői munkával JOC nemzetközi lelkészeinek (papok és laikusok) köszönhetően ismerkedtem meg. A nyáron részt vehettem európai lelkészek találkozóján ahol sok megerősítést kaptam.

A kísérői munkát eddig a baráti körben ifjúsági munkával foglalkozók körében próbáltam népszerűsíteni, de szeretnénk nyitni és felajánlani ezt a lehetőséget minden olyan felnőttnek aki fiatalok közösségé formálásával foglalkozik hitoktatóként, laikusként, papként vagy szerzetesként.

A következő formában lehetünk fiatalok közösségének vagy ifjúsági munkásoknak segítéségére:

 • Beszélgetés fiatal JOC-vezetők koordinálásával - módszertani bemutató
  A JOC-ban van egy fiatalokból álló kis csapat, akik vállalják, hogy megbeszélt időpontokban választott témában beszélgetést vezetnek a L-I-CS módszerrel. A beszélgetés során bemutatásra kerül, hogy mi a feladata egy csoportban a felnőtt kísérőnek és mi a feladata a fiatal vezetőnek. A JOCista fiatalok jelenleg is aktívan használják ezt a módszert. Eddig három hittancsoporttal tartjuk így a kapcsolatot.

 • Fiatalok képzése - módszertani képzés
  Ha a módszertani bemutatóval felkeltettük az érdeklődést, találkozók formájában megvalósuló képzés során segíthetjük a módszer elsajátítását a fiatalok számára.
  Lehetőség van arra, hogy több képzési találkozó után, a fiatalok a gyakorlatban alkalmazzák a módszereket. A legfontosabb alapmódszerek, amelyek előtérbe kerülnek a Barátság Térkép, Láss-ítélj-cselekedj, akciókampány szervezés.
  Ez a képzés a II. vatikáni zsinat APOSTOLICAM ACTUOSITATEM nevezetű dekrétumát valósítjuk meg a gyakorlatban, segítve a fiatalokat világi apostolkodás területén
  AA, 5. fejezet, 29. pontjának részlete „Az apostolképzés nem állhat csupán elméleti oktatásból: a világi hívő már a kezdetén fokozatosan és okosan tanulja meg, hogy mindig a hit világánál lásson, ítéljen és cselekedjék; így másokkal együtt a gyakorlat által is képezve és tökéletesítve magát, álljon az Egyház szolgálatába. Ez a fölkészítés -- melyet szünet nélkül tökéletesíteni kell az emberi személy növekvő érettsége és a mind szövevényesebbé váló problémák miatt -- egyre elmélyültebb tudást és egyre jobban alkalmazkodó cselekvést kíván. A fölkészítés valamennyi követelményének kielégítésében mindig szem előtt kell tartani a személy egységét és épségét, hogy összhangja és egyensúlya megmaradjon, sőt gyarapodjék.

 • Felnőtt vezetőből felnőtt kísérő - kísérők kísérése
  A kísérés egy pedagógiai szemléletváltást igényel az ifjúsági munkástól. Ezt a folyamatot tanuljuk és erősítjük kísérők találkozóján. Vállaljuk személyes vagy közösségi formában is a segítést. A módszerrel való jobb megismerkedés és elsajátítás céljából elkészült egy kézikönyv is a kísérők számára. Ebben sok olyan anyag van lefordítva, amit külföldön dolgozó felnőtt kísérők írtak le tapasztaltaik alapján.

Akciók: