Kísérői kézikönyv

Letölthető anyagok
      1. Kísérői kézikönyv
      2. Kísérői kézikönyv- módszertani füzet

 • A fiatalok mozgalmában mi a szerepe a kísérőnek?
 • Miért van szükség felnőttekre?
 • Miért nem a felnőttek vezetik a mozgalmat?
 • Rám, felnőttre nincs is szükség, ha minden hatalom a fiataloké?

Ezek azok a kérdések, amelyeket a felnőtteknek kell tisztázni, hogy kialakíthassuk a megfelelő együttműködést a fiatalokkal.

A kísérés azt jelenti, hogy támogatjuk a fiatalokat küldetésükben, hogy vezetővé váljanak a saját életükben és a többi munkásfiatal vezetésében, a világi apostolkodásban. A felnőtt kísérő szolgálja, neveli, képviseli a fiatal munkásokat. A felnőtt kísérő az aki a hitet teszi a középpontba.

A mozgalomban a lelkész munkája nem az, hogy szervezzen, sem az, hogy vezessen, hanem az, hogy megerősítse, alakítsa, segítse, valamint a mi Urunk tanításával és kegyelmével ismertesse meg a vezetőket.” (J. Cardijn),

A kísérés szempontjából nem fontos, hogy az adott csoport munkáját felszentelt pap, vagy szerzetes vagy világi segíti. Ebben a munkában, függetlenül a szereptől amit az Egyházban betöltenek, ugyan az a feladatuk, kísérni a fiatalokat a mozgalom felfedezésében, és kísérni őket a mozgalom sajátos jellemzőinek megélésében.

Fontos viszont, hogy egy országban vagy városban működő JOC vezetők és felnőtt kísérők megtalálják a kapcsolatot azokkal a papokkal és szerzetesekkel, akik az ő munkájukat támogatják, segítenek a felnőttkísérők képzésében.

Fontos, hogy az Egyház küldjön olyan papokat vagy szerzeteseket a mozgalomba, akik az apostoli hivatás gazdag változatosságát képviselhetik az a munka világában.

 

Miben segít a JOC a felnőtt kísérőknek?

 • Módszereket ad, amelyek segítik a kísérőt munkájában

 • Képzéseket szervez

 • Közösségbe szervezi a kísérőket is

 • Kapcsolat a JOC lelkészeivel, papjaival

 

Mi a felnőtt kísérők feladata a JOC-ban?

 • Elsősorban egy csoport fejlődésének kísérése (a fiatal vezetők segítése, hogy jól vezessék a csoportot, személyes kísérés)

 • Figyelmesen hallgasson; olyan kérdéseket tegyen fel, amelyek segítenek tisztábban látni; segítse a fiatalokat, hogy kifejezhessék önmagukat;

 • Felismerésekre késztesse a csoportot; lehetővé tegye, hogy megérintse, elgondolkoztassa és gazdagítsa őket az Ige;

 • Bátorítsa őket a felelősségvállalásban

 • Részt vegyen a fiatalok fejlesztésében, képzésében

 • Fenntartani, táplálni a fiatalok és fiatal vezetők lelkesedését; kísérni a fiatalok életét

 • Kapcsolatot tartani

Tartalomjegyzék

Miért JOC a mozgalom neve?

Ifjú

Kísérő

Munkás

Keresztény

Mozgalom

Felnőtt kísérés alappillérei

A mozgalom lelkisége

Módszerek

Barátság térkép

Láss-ítélj-cselekedj – az életünk felülvizsgálata

Személyes elhivatottság

A háttér

LÁSS!

ÍTÉLJ!

CSELEKEDJ!

Az életünk felülvizsgálata azaz egy csoportfoglalkozás vázlata

Akciókampány

Koordináció

Formálás

Csoport alakítás, elköteleződés, kísérői szerep

Mi a különbség a kísérés és vezetés között?

A JOC négy dimenziója

Személyes fejlődés

Társadalompolitika

Erkölcs

A hit

A mozgalom története

Cardijn élete

KIOE története (1921-1948)

CIJOC története

A magyar mozgalom története

Felnőtt kísérők szerepe a JOC mozgalomban

A felnőtt kísérő általános feladatai.

Az Életfelülvizsgálatkor a kísérő feladatai.

A kísérők szerepe a JOC vezetői mellett (a Mozgalom minden szintjén)

A kísérők szerepe a Mozgalom fejlesztésében és terjesztésében.

Formálás: 

Csatolás: