Felnőtt Kísérők Európai Talákozója

Előadás a kísérés lelkiségérőlA Munkásfiatalok Európai Találkozója lehetőséget adott arra, hogy a JOC mozgalmat segítő felnőttek, az európai felnőtt kísérők is találkozzanak egy képzés keretében. Ezen a találkozón két magyar felnőtt képviselte Magyarországot. A legtöbben a találkozóra Franciaországból jöttek, mivel ott van a legtöbb felnőtt, aki a munkásfiatalok mozgalmát támogatja. A kelet-európai nyitás keretében egy görög katolikus román nő is részt vett a találkozón.

A találkozón élettapasztalatok hangzottak el papok, laikusok, diakónusok és szerzetesek előadásában. A különböző országok valósága más és más, így más és más elkötelezettséggel vesznek részt a felnőttek a fiatalok kísérésében.

Nagyon fontos előadás volt az, amely a fiatalok és az Egyház kapcsolatáról szólt. Meg kell állapítani, hogy a fiatalok egy dinamikusan változó életet élnek, nagyon sok kommunikációs formát használnak, és rengeteg külső hatás éri őket. Az Egyháznak is változnia kell, hogy megtalálja a munkásfiatalokkal a kapcsolatot.

A legfontosabb előadás a vezetők és a kísérői szerep szétválasztásáról szólt. A JOC egy pasztorációs módszer a munkásfiatalok megszólítására és a fiatalok támogatásában, hogy növekedjenek a felelőségben, és a vallás megismerésében. A felnőtt szerepe a mozgalomban, hogy jelen legyen, biztosítsa a kapcsolatot az Egyház felé, támogassa a fiatalokat a hivatásuk felfedezésében. A felnőttek a mozgalomban azt a Jézust kell bemutassák, aki elkíséri az útjukon az emmauszi tanítványokat, kérdéseiket és szomorúságuk okát meghallgatja, majd kérdéseikre válaszol. Ha jól csináljuk ezt a munkát, akkor tényleg lángolni fog a fiatalok szíve, és a világban a jó fog győzedelmeskedni.

A teljes csapat

Akciók: 

Formálás: