2007: Interjú az európai koordinátorral és JOC nemzetközi lelkészével

A Keresztény Munkásifjú Mozgalom 2007 január óta működtet egy közösségi házat Szegeden, Móravároson. A ház elsődleges célja, hogy teret biztosítson a fiatalok találkozóinak, programjainak, csoportfoglalkozásainak.

A szabadidős programok után az első képzésre is sort került itt január közepén. John Marsland, a ICYCW lelkésze és Lisa Vaccarino, a ICYCW európai koordinátora volt a magyar Keresztény Munkásifjú Mozgalom vendége. Velük készült az alábbi interjú.

Lisa, mi az a ICYCW?
A ICYCW (International Coordination of Young Christian Worker - Keresztény Munkásifjú Mozgalmak Nemzetközi Koordinációja) a különböző országokban tevékenykedő Keresztény Munkásifjú Mozgalmak munkáját hangolja össze, azaz egy olyan nemzetközi szervezet, amely összefogja azokat a kezdeményezéseket, amelyek nemzetek feletti összefogást igényelnek. Négy fiatal dolgozik a ICYCW-nél, akik felelősek az egyes kontinensekért illetve a különböző feladatokért (pályázatok, programok, tréningek)., így én például Európáért vagyok felelős, és az én feladatom a pénzügyek intézése, felügyelete is.

Hogy kerültél kapcsolatba a ICYCW-vel?

Én az olasz mozgalomban tevékenykedtem. Ott lettem tagja az egyik csoportnak Torinóban. Kezdetben nemigen vállaltam felelősséget még a csoportban sem., például emlékszem, hogy fél évig meg sem szólaltam a találkozókon, csak helyeseltem, vagy egyetértettem, ha engem kérdeztek. Később minden megváltozott, és egyre több feladatot kezdtem vállalni, először a saját közösségemben, aztán a város koordinációs csoportjában is. Két éve adódott a lehetőség, hogy megpályázhattam az ICYCW európai koordinációs tisztségét, és engem választottak.

Mi a te feladatod?

Én vagyok az európai koordinátor. Itt nagyon fontos a koordináció szó. Tehát az én feladatom az, hogy támogassam, bátorítsam és összefogjam azokat a kezdeményezéseket, amelyek az egyes európai tagországokból jönnek. Természetesen nagyon különböző az egyes országok tapasztalata és igénye, ezért néha nagyon összetett a munka.

Milyen programok szerveződnek mostanában?

Az egyiket most fogjuk lezárni. Eddig zajlott ugyanis egy nagyszabású akciókampányunk, amely az összes tagországra kiterjedt. Egy kérdőívet dolgoztunk ki a munkásfiatalok helyzetéről, társadalmi problémáiról és társadalmi részvételéről. Ezt a kérdőívet minden tagországban és máshol is, ahol volt kapcsolatunk, több száz fiatal töltötte ki, és most ennek folyik a kiértékelése. Szeretnénk egy könnyen érthető helyzetképet megfogalmazni és ezt képviselni minden fórumon, ahol felszólalhatunk a dolgozó fiatalok érdekében. Ez a kérdőív az egyes tagországok számára is nagyon hasznos, mert kijelölt olyan területeket, amelyeken saját akciókampányokat indíthatnak.
A másik nagy programunk a nyáron lesz. Franciaországba várunk mintegy 500 munkásfiatalt, tíz európai országból, egy hétvégére. Ennek a programnak az a lényege, hogy megmutassuk magunkat, hogy megismerjük egymást, és hogy új kapcsolatokat építsünk ki.

Mi a helyzet itt, Kelet-Európában?

Nagyon fontos számunkra, hogy itt, Kelet-Európában is új mozgalmak, vagy JOC csoportok jöttek létre. Magyarországi látogatásunk után a nagyváradi püspökhöz megyünk, és keressük a lehetőséget, hogy hogyan lehetne Erdélyben, a már meglévő csoport mellett még több közösséget elindítani. A magyar mozgalom szabadkai fiatalokkal tart fenn kapcsolatot. Sajnos, Szlovákiában most felbomlott egy csoport, ott újra kell kezdeni a munkát. Nagyon érdekes megfigyelni Magyarországot, ahol több éves szívós munka után kezd talpra állni a mozgalom, az önkéntesek már akciókampányokat szerveznek és önállóan indítottak el a fiatalok számára egy képzést.

John atya, hogy ismerkedett meg a mozgalommal?

Manchesterben voltam egyházmegyés pap. Előtte Rómában tanultam hosszú éveken keresztül. Amikor visszakerültem Angliába, más frissen szentelt papokkal együtt rendszeresen szerveztünk továbbképzéseket. Ezekre általában nagy tudású, általában teológus előadókat hívtunk meg, akik területük elismert szaktekintélyei voltak. Egyik alkalommal viszont két fiatal laikus tartott előadást arról, milyen módszerekkel szerveznek csoportokat a keresztény munkásfiataloknak. Nagyon fellelkesített az előadásuk, mert bár Rómában sokat tanultam a pasztorális programokról, az ő előadásuk olyan életteli volt, hogy nagy hatást gyakorolt rám. Mindjárt meg is szólítottam őket, kérdeztem a munkájukról. Ők pedig visszakérdeztek, mit akarok én tenni? Hát ez lett belőle, először a saját plébániámon kezdtem dolgozó fiataloknak csoportot szervezni, aztán az egyházmegye és az ország munkáspasztorációjában vállaltam szerepet. 2000-től engem neveztek ki a világszervezet lelkészévé. Azóta járom a világot, találkozom a fiatalokkal, bátorítom és képzem őket.

Mi a feladata a világszervezetben?

Elsősorban a felnőtt segítők, kísérők, lelkészek összefogása. Emellett a fiatal vezetőknek tartok képzéseket a mozgalom lelkiségéről, a képzésről, a módszereinkről.

Mi lehet a feladata egy ifjúsági mozgalomban a felnőtt kísérőknek?

A felnőtt kísérőknek a mozgalomban speciális szerepük van. Szolgálni, nevelni és képviselni kell a fiatal munkásokat. A felnőtt kísérők készítik fel a fiatalokat arra, hogy majd megosszák az életüket. Útitársak, akik kísérik a fiatalokat. Ez egy állandó jelenlét, de sokszor közvetlen beavatkozás nélkül. Sok hallgatást, megfigyelést jelent, mielőtt a felnőtt kísérő bármit is tenne. És ha rossz irányba mennek a dolgok, akkor jó kérdéseket kell feltenni, és nem nagy beszédeket tartani! Támogatni kell a fiatalokat, hogy felismerjék saját istengyermeki méltóságukat és megvalósítsák küldetésüket. Ez egy „fociedzői szerep”, azaz a taktikát az edző adja, vagy inkább tanácsolja, de a megvalósítás a focistáké.


De ehhez fiatalokra is szükség van! Mindig az a probléma, hogyan lehet a fiatalokat megszólítani.
Igen, ez legtöbbször a felnőtt kísérő feladata. Először ugyanis inkább vezetőként tevékenykedik a csoportban, és az első feladata a fiatalok megszólítása. Ez nyilván izgalmas dolog, és elsősorban a személyes kapcsolatokon múlik. Rengeteg lehetőség van a fiatalok megszólítására, szabadidős, iskolai programok, akciók, tréningek. Ezután jön a következő kihívás: a fiatalokat csoportba szervezni és biztosítani, hogy ott egyre több felelősséget vállaljanak. A mozgalom egy lehetőséget biztosít, hogy a fiatalok kapcsolatba kerüljenek egymással, közösen szervezzenek programokat, tegyenek valamit a társadalomért, mindeközben „gyakorlatban” mélyüljenek hitükben is. Erre nagyon kiváló eszköz az akciókampány szervezése.


És ha ez így megvalósul, akkor mi lehet ennek a végeredménye?

Két dologra vannak meghívva a fiatalok. Elsősorban, hogy legyenek vezetők a saját életükben. Ez azt jelenti, hogy aktív szerepet töltsenek be ott, ahol élnek, a családban, a munkahelyen, vagy a társadalom bármely területén. Merjenek felelősséget vállalni a saját életükben, tudjanak döntéseket hozni. A másik fontos feladat, hogy ők is új csoportokat hozzanak létre, és ha arra van hivatásuk, akkor a mozgalomban dolgozzanak tovább felnőtt kísérőként, azaz „emberek halászaiként”.
 

Dokumentumok: