2006: Lehet-e munkásfiatalokból vezetőket nevelni? - avagy egy képzés tapasztalatairól

A Keresztény Munkásifjú Mozgalmak nemzetközi találkozóin értetlenül hallgattuk, hogy miért központi kérdés más országokban a fiatalok képzése (formation). Ahogy kezdtünk kiöregedni a mozgalomból, rájöttünk, hogy ez alapvető stratégiai szempont, ha egy keresztény ifjúsági szervezet folyamatosan ki akarja nevelni az utánpótlást. Megfogalmaztuk, hogy ifjúsági csoportok létrehozásában a terepmunka mellett nagyon fontos, hogy a rátermettebb fiatalokat meghívjuk arra, hogy egy képzés után ők legyenek a saját kortársaik apostolai.

Sok szerencsés egymásra találásnak és beszélgetések köszönhetően Szegedről négy, Budapestről egy csoport fiataljait sikerült meghívni a képzésre. Nagyon fontos, hogy a fiatalok, akik jelentkeztek, már működő csoportoknak a tagjai, így szoros kapcsolatot kialakítva a vezetőikkel folyamatosan nyomon tudjuk követni fejlődésüket.

Négy szinten folyik a képzés:
•    főleg középiskolás fiatalok egy alapképzésben vesznek részt, melynek célja, hogy aktívabban be tudjanak kapcsolódni egy felnőtt vezető mellett a csoport vezetésében, ebben bizonyos feladatokat vállaljanak
•    a fiatalok felnőtt csoportvezetői a képzések között közösen értékelik a fiatalok fejlődését, keresik a lehetőségeket, hogy feladatokon keresztül bevonják őket a csoport vezetésébe, s maguk is elsajátítják azokat a módszereket, amelyekkel a fiatalok megismerkednek
•    a mozgalom tagjai részt vesznek az alapképzésben, és tapasztalataikkal, nyitottságukkal és szintén fiatal lendületükkel segítik, biztatják a középiskolásokat elköteleződésükben a világi apostolkodás felé
•    a mozgalom tagjai egy továbbképzésben is részt vesznek, melynek alapvető célja, hogy önállóan is el tudjanak indítani középiskolás csoportokat.

Sokat tanakodtunk azon, mit is érdemes átadni, illetve mi várható el középiskolás fiataloktól. Elsősorban olyan módszereket vettünk át a JOC nemzetközi tapasztalatából, amelyek egyszerűek, de segítik abban a fiatalokat, hogy egy csoport belső életét elmélyítsék, illetve a társadalmi szerepvállalásukat már ilyen fiatal korban ösztönözzék. Ilyen módszerek:
•    a három igazság módszer, amely rávilágítja a fiatalokat arra, hogy milyen fontos szerepük lehet abban, hogy küzdjenek és tegyenek a társadalmi igazságtalanságok ellen, illetve segítsenek kortársaiknak, hogy baráti, családi, munkahelyi és környezetük emberi kapcsolatait fejlesszék.
•    A Barátság Térkép módszer elsajátításával rávehetik kortársaikat a csoportban, hogy megosszák egymás között legfontosabb kérdéseiket, egyszerű lépéseket keressenek ezek megoldásában.
•    A Láss-Ítélj-Cselekedj módszert használatával a kérdéseik mélyebb megvilágítására nyílik lehetőség. Fontos, hogy felnőtt lelkész vagy kísérő mellett segítséget kaphatnak abban, hogy kérdéseiket a Szentírás tükrében is megvizsgálják és ez is ösztönözze őket a cselekedeteikben.
•    A "koordináció" módszer alapján felismerték a fiatalok, hogy vezetéssel kapcsolatos tapasztalataikat és kérdéseiket megvitathatják, egymástól is kérhetnek segítséget. Ez a tapasztalatmegosztás segíti a fiatalokat abban, hogy egy "szövetség", illetve ami talán ennél is fontosabb, barátság alakuljon ki a szegedi középiskolás hittanosok között.
•    Az  "akciókampány" módszere a társadalmi részvételre ösztönzi a fiatalokat. Megtanulták, hogyan lehet egy kérdőívet összeállítani, és egy igen nehéz, de fontos témát választottak: a szenvedélybetegségeket, azon belül is a kábítószerek okozta problémát. A képzés során egy szakértő segítségével összeállítottak egy kérdőívet, és vállalták, hogy az iskolában a lehető legtöbb társukkal kitöltik azt. Evvel egyszerre nyílik lehetőségük arra, hogy diáktársaik figyelmét felhívják a problémára, másrészt barátságokat kössenek, népszerűsítsék saját csoportjukat és programjaikat.

Talán a sok elmélet után jöjjön a fiatalok véleménye:

Bognár Szabolcsnak hívnak. Cserkész közösségbe járok már második éve, amelynek munkásfiatalok a tagjai. Amikor érettségiző évfolyamba jártam, Cusa, a felnőtt vezetőnk, bejött egyik osztályfőnöki órára a Déribe, és elmondta, hogy indít cserkészfoglalkozást. Elmondta, hogy természetjárást, túlélési dolgokat lehet ott megtanulni, és ez felkeltette az érdeklődésemet. Azóta nagyon tetszenek a táborok, túrák és a hétvégi csoportos foglalkozások. A csoportfoglalkozáson képzések vannak, pl. tájolás, térképészet, csomózások stb. Néha egyes eseményekre, programokra készülünk, azokat tervezzük, amelyekben vannak bátorság próbák, de van benne pihenés, lazulás is, mert ezt is szeretik a fiatalok. Én segédvezetői szerepet töltök be, és a Déris raj vezetésében segítek Cusának a heti rendszerességű csoportfoglalkozásokon és a táborok megszervezésében.
A képzést azért választottam, mert Cusa hívott, másrészt szeretnék segíteni azoknak a fiataloknak, akik nem tudnak mit kezdeni az életükkel vagy szabadidejükkel. Tetszik az, hogy találkozok olyan fiatalokkal, akik komolyan gondolják a vezetést vagy a fiatalokon való segítést. Lehet komolyabban megbeszélni bizonyos témákat, pl. a Szent Koronáról, Bibliáról többet tudtunk beszélgetni, meg a fiatalok valós helyzetéről.

Eszter és Laura vagyunk. A belvárosi plébánia DHISZ (Dóm Hittanosainak Ifjúsági Szövetsége) közösségébe járunk. Eszter: Már Kiskorom óta járok hittanra, és azóta belenőttem ebbe a közösségbe. Laura: Engem először Eszter hívott el és ottmaradtam a közösség miatt. A DHISZ-ben az tetszik, hogy fiataloknak szól, teljesen ránk szabottak a programok, és jól érezzük magunkat itt.
Laura: A vezetőképzőn a jó társaság és a hangulat az, ami tetszik és néha hasznosakat is hallunk. :-)
Eszter: Az itt tanultak segítségével már egyedül is sikerült egy hétvégés programot megszervezni a csoporttársaimnak.

Szentmihályi fiatalok beszámolója:
A csoport úgy jött létre, hogy a plébános hívott meg bennünket egy levélben, egyes tagokat pedig a barátaik hívták később. Az év során együtt szoktunk újévezni, akár valamelyik tagnál, anyák napjára szervezünk programot, és ennek nagyon örültek akkor (egyes anyukák elsírták magukat). Betanultuk a "Betlehemezést" és ha egy család meghívott minket, akkor elmentünk. Egy családnál kaptunk kolbászt (helyesen kóbászt) és ebből adódóan kóbászpartit szerveztünk. Év elején, év végén szalonnát sütünk és a heti találkozókon hétköznapi témákat beszélünk meg.
A vezetőképzővel kapcsolatban úgy kezdődött, hogy a csapatból először mindenki eljött, de aztán csak hárman maradtunk. Nagyon tetszik, hogy új embereket ismerünk meg, érdekes dolgokról hallok. Olyan témákról is hallok, amik előtte is foglalkoztattak, pl. egy csoport összehozásához mi szükséges.

Kocsis Edit vagyok, a Baby-sitter csoportba és a mihálytelki csoportba is járok, és néha a cserkésztáborokba is elmegyek. Nagyon jó a csoportokban, hogy mi fiatalok együtt leülünk és beszélgetünk. Új dogokat tanulunk egymástól, megismerjük egymást jobban. Baby sitter csoportban nagyon jó volt, amikor családnapon együtt vigyáztunk a gyerekekre. A mihálytelki csoportban jó, amikor este összeülünk és szalonnát sütök. A táborokba az egész maga, elmegyünk együtt, sátorozunk, elzárva a külvilágtól. Egy kicsit hideg volt, de mi hősiesen kitartottunk. Persze, amikor nem kaptunk ebédet, akkor is kibírtuk.

KMM-JOC
 

Dokumentumok: