CoEur - 2003

A szegedi székhelyű Keresztény Munkásifjú Mozgalom (KMM-JOC) szervezte az európai testvérmozgalmak (CIJOC) VI. európai koordinációs találkozóját 2003. október 19-26. között Domaszék-Zöldfáson.
Már egy évvel a program előtt megkezdődtek az előkészületek. A program alatt 15 fős önkéntes csapat tevékenykedett. A mi mozgalmunk feladata volt a helyszín biztosítása, élelem, szállás, tolmácstechnika, tolmácsok felkutatása. Mi szerveztük meg Budapesten a vendégek fogadást, elutazását. Egyik nap Szegeddel és Dómmal ismerkedtek meg a résztvevők. A székesegyházat mozgalmunk tiszteletbeli tagja, Gyulay Endre megyéspüspök mutatta be a vendégeknek. Nagy szenzáció volt a látogatóknak, hogy a szegedi dóm tornyából gyönyörködhettek a város nevezetességeiben. Szintén nagy hatást gyakorolt vendégeinkre az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark, ahol Magyarország kultúrájával, történetével és természetesen a magyarok bevonulását ábrázoló körképpel ismerkedtek meg.


A találkozót Gyulay Endre megyéspüspök, Balog László helyi országgyűlési képviselő és a szegedi polgármestert képviseletében Czenéné Vass Mária nyitotta meg. A megnyitón a nemzeti szervezetek mutatták be magukat, és azokat a kampányokat, amelyeket a munkásfiatalok megsegítése érdekében tesznek. A legnagyobb nemzeti mozgalmak, mint Olaszország, Franciaország és Spanyolország hagyományosan éves nagy találkozókat szerveznek a fiataloknak, ahol a munkanélküliség problémáira, szociális nehézségekre és a munka világában található igazságtalanságokra hívják fel a figyelmet. Ezek a nagy találkozók reményt és hitet adnak a fiataloknak, hogy könnyebben éljék meg mindennapjaikat.
A vendégek nagy örömmel hallgatták a kisebb mozgalmak bemutatkozását is. Minden országban, pl. Angliában is, ahol pár évvel ezelőtt majdnem megszűnt a mozgalom, lendületes építkezésbe fogtak, és több tucat önkéntessel, a legtöbb helyen két-három főállású alkalmazottal építik nemzeti mozgalmukat. A megnyitó ünnepségen lehetőségük volt a résztvevőktől kérdezni. Több kérdést tettek fel a megjelent vendégeknek a fiatalok, szakszervezetek és politikai pártok, a magyar ifjúsági pasztorációs helyzetéről, illetve a magyar Egyház múltjával és jelenével kapcsolatban.
Az ünnepség a megnyitó misével folytatódott, ahol püspök atya és öt külföldi, illetve egy magyar lelkész celebráltak. Megható volt, hogy a nyelvek sokszínűsége mellett is milyen bensőséges találkozónk lehetett Istennel.
A programon helyzetképet láttunk az európai mozgalmak életéből (fiatalok megszólítása, csoportalakítás), volt reflexió a világiak küldetésére az Egyházon belül, és átnéztük azokat a képzéseket, képzési anyagokat, amelyeket az aktivistáknak, lelkészeknek, kísérőknek készítünk. A program tehát arra adott lehetőséget, hogy tanuljunk egymás tapasztalatából, erőt merítsünk saját munkánkhoz, és megtaláljuk azt az egységet, amely a keresztény munkásfiatalokat jellemzi. A felszólalások alapján ezt az egységet a Revisio Vitae, vagy más néven a LÁSS-ÍTÉLJ-CSELEKEDJ módszer alkalmazása jelenti a munkásfiatalok csoportjában. Ez az a módszer, amit a munkásifjú mozgalom alapítója, Cardijn atya hagyott a szervezetre, és ezt a módszert javasolja a II. Vatikáni Zsinat is a világi apostolok képzésében. A módszer alkalmazásával a fiatalok felelős és öntudatos tagjai lesznek az Egyháznak és a társadalomnak is. Felelősen élnek családjukban, megbecsülik munkájukat, vagy megszerzett tudásukat, szabadidejüket hasznosan töltik el, valamint felelősséget éreznek szűkebb vagy tágabb környezetükért és cselekednek is érte. Érdekes volt megtapasztalni, hogy bár ugyanarról a módszerről van szó, mégis más és más utakat járunk be, mivel a módszer nagy szabadságot ad. Van olyan ország, ahol inkább a személy fejlődésére teszik a hangsúlyt, hogy így váljon hasznos tagjává a csoportnak és társadalomnak, van, ahol a csoport talál ki olyan cselekvéseket, akciókat, amelyek egyben a személy hitét is megerősítik.
A találkozó alatt a jelenlévő lelkészek is be-bekapcsolódtak a munkába, de fontos tapasztalat volt, hogyan is hagyják a fiatalokat érvényesülni, hogy megvalósíthassák saját álmaikat. Ez a kísérői jelenlét teszi lehetővé, hogy a fiatalok küzdjenek a társadalombam és az Egyházon belül is a reformokért, illetve a munkások megbecsüléséért.
Természetesen nem csak elméleti és gyakorlati viták jellemezték a napokat, hanem az esték mindig alkalmat adtak valamelyik nemzet bemutatkozására. Volt temperamentumos portugál, olasz, illetve spanyol est, játékos angol, szlovák és francia est, és természetesen mi magyarok, illetve erdélyiek is igyekeztünk kitenni magunkért. Megismerve a magyar konyha remekművét, a gulyás levest egy fergeteget magyar táncházba invitáltuk a vendégeket.
A magyar mozgalom is sokat tanult a program alatt. Szilárd elhatározásunk lett, hogy folytatjuk a munkát, az építkezést, és tanulunk a külföldi példákból. Szeretnénk egy konkrét és megvalósítható akciótervet kidolgozni, amely megszólítja és megtartja a fiatalokat a mozgalmunkban. Megerősödtünk és egymást is jobban megismertük.
Szeretnénk, ha 2004-ben a CIJOC világtalálkozóján Rómában felvennék a magyar mozgalmat a nemzetközi mozgalom állandó tagjává, ezért akció kampányt indítunk, hogy képviselőink kijuthassanak erre a találkozóra.

Szeged, 2003. december 1.

Gyuris Csaba
KMM-JOC elnöke
 

Dokumentumok: