A mozgalom sajátságos munkamódszere

A JOC-módszer abból a szilárd meggyőződésből indul ki, hogy minden fiatalnak egyedülálló elhivatottsága, személyesen beteljesítendő küldetése van. Ezt a személyes missziót elsősorban a mindennapi életében valósítja meg, és ez semmivel sem helyettesíthető. Keresztény módszerként fiatal apostolok képzésének hatékony eszköze, akik képesek érzékelni a Szentlélek működésének jeleit a munka világában, és tanúságot tesznek hitükről barátaik és munkatársaik között a hétköznapokban.

Ez a módszer az élet felülvizsgálata (vagy a LÁSS, ÍTÉLJ, CSELEKEDJ módszer). Azok az igazságok a forrásai, amelyek a JOC alapját képezik:
  • minden fiatal az Isten képére teremtetett, és értékes Isten szemében,
  • a fiatalok életében ez nem mindig jelenik meg,
  • maguk a fiatalok képesek változtatni a helyzetükön.

LÁSS: A JOC nem a fiatalok általános gondjaiból, vagy a róluk szóló elméletből indul ki. Ebben a fázisban megosztjuk egymással a számunkra és munkatársaink számára sajátos, tényszerű, legújabb és személyes, aktuális tapasztalatainkat. Ez a fázis, amelyben nyitottak vagyunk az élet valóságára.

ÍTÉLJ: Ebben a második lépésben összehasonlítjuk azt, amit megteszünk, és ami megtörténik azzal, amit meg kellett volna tennünk, és aminek meg kellett volna történnie. Ekkor osztjuk meg egymással és ismerjük fel hitünket és meggyőződésünket. Kinyitjuk a Szentírást, és megpróbálunk kapcsolódási pontot keresni Isten szava és a saját tapasztalataink.

CSELEKEDJ: Ebben a lépésben, a „Láss!” és „Ítélj!” következményeként megbeszéljük és eldöntjük azokat a cselekvéseket, amelyeket akár egyénileg, akár együtt végre tudunk hajtani.
A JOC kiemelten fontosnak tartja elkötelezett felnőttek részvételét a formálódási programban: papokét, diakónusokét, vallásos férfi és nőtestvérekét, laikus férfiakét és nőkét, akik lelkészekként, szervezőkként vagy nevelőkként vesznek részt a mozgalomban. Az ő feladatuk az, hogy segítsék a fiatalokat a mozgalom felfedezésében, és kísérjék őket a mozgalom sajátos jellemzőinek megélésében.

Formálás: