JOC módszerek - felnőtt kísérőknek

JOC módszerek felnőtt kísérőknek

Keresztény Munkásifjú Mozgalom

A mozgalomról

A KMM-JOC mozgalom azért jött létre, hogy különleges küldetést vigyen végben a munka világába. Elsősorban az egyszerű sorsú munkásfiatalokat szólítja meg. Azokat is szívesen látja, akik elkötelezettséget szeretnének vállalni a mozgalom missziója mellett.
A JOC szíve az a hitből fakadó igazság, amit alapítója világosan és sokszor megfogalmazott: a fiatal munkásokat Isten a saját képére teremtette, ezért ők birtokosai az ebből eredő méltóságnak és örök életnek. Emellett ott a rideg valóság is: a legtöbb fiatal nincs tudatában ennek a nagyszerű dicsőségnek, és nehezen is fedezik ezt fel az őket körülvevő körülmények és értékrend miatt.
A JOC azért jött létre, hogy válasz legyen erre az ellentmondásra. Missziója a következőkben foglalható össze:
 • Isten szerető jelenlétének jele legyen a hétköznapok fiataljai számára,
 • segítse a fiatalokat kilépni azokból a helyzetekből, melyek megkérdőjelezik és megsértik istengyermeki méltóságukat,
 • felfedeztesse velük semmivel sem pótolható személyes meghívásukat,
 • a fiatalok számára élő tanúja legyen Isten életadó cselekedetének és Jézus Krisztusban megvalósuló tervének,
 • hirdesse a feltámadt Úrnak, Jézus Krisztusnak, Isten Fiának örömhírét,
 • hirdesse Jézus Krisztusba vetett hitét, és aszerint éljen.

Formálás: 

Miért érdemes Magyarországon a felnőtteknek azon dolgozni, hogy legyen JOC?

Az előadó

Robert Bernard, francia pap,
európai felnőtt kísérők koordinátorának előadásának részlete
Szegeden 2012. május 10. és Békéscsabán 2012. május 12-én.

 

 

Amikor a fiatalok összejönnek, beszélgetnek, cigiznek, fociznak, buliznak...

Formálás: 

Csatolás: 

Kísérői kézikönyv

Letölthető anyagok
      1. Kísérői kézikönyv
      2. Kísérői kézikönyv- módszertani füzet

 • A fiatalok mozgalmában mi a szerepe a kísérőnek?
 • Miért van szükség felnőttekre?
 • Miért nem a felnőttek vezetik a mozgalmat?
 • Rám, felnőttre nincs is szükség, ha minden hatalom a fiataloké?

Ezek azok a kérdések, amelyeket a felnőtteknek kell tisztázni, hogy kialakíthassuk a megfelelő együttműködést a fiatalokkal.

A kísérés azt jelenti, hogy támogatjuk a fiatalokat küldetésükben, hogy vezetővé váljanak a saját életükben és a többi munkásfiatal vezetésében, a világi apostolkodásban. A felnőtt kísérő szolgálja, neveli, képviseli a fiatal munkásokat. A felnőtt kísérő az aki a hitet teszi a középpontba.

A mozgalomban a lelkész munkája nem az, hogy szervezzen, sem az, hogy vezessen, hanem az, hogy megerősítse, alakítsa, segítse, valamint a mi Urunk tanításával és kegyelmével ismertesse meg a vezetőket.” (J. Cardijn),

A kísérés szempontjából nem fontos, hogy az adott csoport munkáját felszentelt pap, vagy szerzetes vagy világi segíti. Ebben a munkában, függetlenül a szereptől amit az Egyházban betöltenek, ugyan az a feladatuk, kísérni a fiatalokat a mozgalom felfedezésében, és kísérni őket a mozgalom sajátos jellemzőinek megélésében.

Fontos viszont, hogy egy országban vagy városban működő JOC vezetők és felnőtt kísérők megtalálják a kapcsolatot azokkal a papokkal és szerzetesekkel, akik az ő munkájukat támogatják, segítenek a felnőttkísérők képzésében.

Fontos, hogy az Egyház küldjön olyan papokat vagy szerzeteseket a mozgalomba, akik az apostoli hivatás gazdag változatosságát képviselhetik az a munka világában.

 

Miben segít a JOC a felnőtt kísérőknek?

Formálás: 

Csatolás: 

A JOC lelkisége

A JOC lelkisége
Spirituality of YCW

A JOC lelkisége

A JOC lelkisége a LICS-ben nyilvánul meg, amely lassan egy életmóddá alakul. Meghívásunk beteljesülésének módja, amely aktív részvétellel és elkötelezettséggel valósul meg a mindennapi életben.

A LICS lelkisége felül emel bennünket a saját egyéni céljainkon és a világi apostolkodás alapkövévé válik.

Ez az apostolkodás határozza meg a JOC lelkiségét.

Formálás: 

Csatolás: 

Személyes fejlesztési terv a vezetőkről

A felnőtt kísérő munkája során figyelemmel követi a fiatal vezetők személyes fejlődését. Kísérői találkozókon, régiós vagy országos kísérői találkozókon megosztják egymással a kísérők hogyan segítik a személyes fejlődésükben a fiatal vezetőket.

Ehhez használható a "Személyes fejlesztési terve a vezetőkről" című munkalap amely felsorolja azokat a területeket amelyket érdemes figyelni.

Formálás: 

Csatolás: 

A kísérő

A fiatalok mozgalmában mi a szerepe a kísérőnek? Miért van szükség felnőttekre? Miért nem a felnőttek vezetik a mozgalmat? Rám, felnőttre nincs is szükség, ha minden hatalom a fiataloké? Ezek azok a kérdések, amelyeket a felnőtteknek kell tisztázni, hogy kialakíthassuk a megfelelő együttműködést a fiatalokkal.

Kérdésekre részben válasz található a GYIK-ben illetve ebben a cikben.

Formálás: 

Felnőtt kísérés alappillérei

A felnőtt kísérőnek különleges szerepe van a JOC-ban.

„Com panis” – közös kenyér (megosztani az életünket).

A felnőtt kísérő felkészíti a fiatalokat, hogy megosszák egymás között az életüket. Egy úton kísérik a fiatalokat, útitársai a fiataloknak.

Formálás: 

A mozgalom sajátságos munkamódszere

A JOC-módszer abból a szilárd meggyőződésből indul ki, hogy minden fiatalnak egyedülálló elhivatottsága, személyesen beteljesítendő küldetése van. Ezt a személyes missziót elsősorban a mindennapi életében valósítja meg, és ez semmivel sem helyettesíthető. Keresztény módszerként fiatal apostolok képzésének hatékony eszköze, akik képesek érzékelni a Szentlélek működésének jeleit a munka világában, és tanúságot tesznek hitükről barátaik és munkatársaik között a hétköznapokban.

Ez a módszer az élet felülvizsgálata (vagy a LÁSS, ÍTÉLJ, CSELEKEDJ módszer). Azok az igazságok a forrásai, amelyek a JOC alapját képezik:
 • minden fiatal az Isten képére teremtetett, és értékes Isten szemében,
 • a fiatalok életében ez nem mindig jelenik meg,
 • maguk a fiatalok képesek változtatni a helyzetükön.

LÁSS: A JOC nem a fiatalok általános gondjaiból, vagy a róluk szóló elméletből indul ki. Ebben a fázisban megosztjuk egymással a számunkra és munkatársaink számára sajátos, tényszerű, legújabb és személyes, aktuális tapasztalatainkat. Ez a fázis, amelyben nyitottak vagyunk az élet valóságára.

Formálás: 

Feliratkozás RSS - JOC módszerek - felnőtt kísérőknek csatornájára