Gyakran feltett kérdések (GYIK) - Mozgalom

A mozgalommal kapcsolatos kérdések...

A KMM-JOC egy civil szervezet.
A JOC olyan mozgalom, amelyben a fiatalok felelősséget vállalnak magukért, és amely:
  • közöttük – a JOC mindenhol jelen szeretne lenni, ahol fiatalok találkoznak, élnek és dolgoznak; társaikat képviselő fiatalokat csoportosít,
  • általuk – a JOC-ot a fiatalok maguk működtetik és szervezik, és a mozgalom arra bátorítja őket, hogy vállaljanak felelősséget a saját életükért,
  • értük – a JOC segíti a fiatalokat a társaikkal kapcsolatos felelősségérzet kialakításában szerveződik.

Taxonomy upgrade extras: 

A mozgalom neve: Keresztény Munkásifjú Mozgalom
Rövidítése: KMM-JOC
Angolul: Young Christian Workers (YCW)
Franciául: Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)

Taxonomy upgrade extras: 

Nagy kihívás a mozgalom számára a keresztény értékeket képviselni a munkásfiatalok között. Ugyan olyan nagy kihívás a munkásfiatalok tapasztalataival segíteni, zörgetni az Egyház ajtaján. Ennek a kihívásra kell felkészíteni a mozgalom fiataljait.
Az örömhír, amit minden fiatalhoz el szeretnénk juttatni az, hogy „minden fiatal Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és ..., hogy Isten emberré lett és fiatal ácsként élt Názáretben, szolidaritást vállalva minden fiatal munkással.”
A mozgalom kísérői ennek érdekében azokat a sajátos pasztorációs módszereket használják amelyekkel egy csoportba tudják szervezni a nem vallásos és vallásos fiatalokat. A közös tapasztalatok és beszélgetések segítik a fiatalokat Isten üzenetének megértésében. Ennek hatására történnek azok a csodálatos elhatározások, amelyek során a fiatalok a saját életüket átalakítják. Ennek a folyamatnak a kísérése egy nagyszerű folyamat, mert a Szentlélek közreműködésének lépéseit figyelhetjük meg.

Taxonomy upgrade extras: 

A mozgalom integráló szerepét megtartva mind a két állapotot fontosnak tartjuk, de az Alapelvek Nyilatkozatában is hangsúlyoztuk, hogy küldetésünk elsősorban a nehezebb sorsú fiatalokhoz szól. Ebben a munkában viszont minden jó szándékú emberre számítunk:
„A mozgalom kifejezetten azokkal a fiatalokkal foglalkozik, akik anyagilag vagy képzettségben hátrányos helyzetben vannak, akik elmaradott, fejletlenebb vidékeken élnek és nehezen hallatják hangjukat. A mozgalom a városi és a vidéki fiatal munkásságot, a tanoncokat, a szakmunkásképzősöket, a bizonytalan munkaügyi helyzetben lévőket és a munkanélküli fiatalokat szólítja meg. Azokat is szívesen látja, akik elkötelezettséget szeretnének vállalni a mozgalom missziója mellett.”

Taxonomy upgrade extras: 

Amíg a mozgalom indulásakor, az XX. sz. elején teljesen egyértelmű volt, ki a munkás, a 20. sz. második felében lezajló társadalmi és ipari változások következtében ez már nem így van.
A munkás szót szűkebb és tágabb értelemben is értelmezni tudjuk, mind ahogy a Katolikus kislexikonban találtjuk:
„Szoros értelemben fizikai munkát végző ember; tág értelemben a saját és a köz java érdekében tevékenykedő ember, függetlenül tevékenységének szellemi, lelki v. fizikai jellegétől. Képességeit, erejét Istentől kapta.”

Taxonomy upgrade extras: 

A fiatal munkások első és közvetlen apostola egy másik fiatal munkás.” (J. Cardijn)
„A JOC a fiatalok tömegéért jött létre. Az evangelizációért folytatott tevékenységében, javaslataiban és felelősségvállalásában a fiatalokat a lehető legnagyobb számban próbálja elérni. Noha tekintettel van különbözőségükre, bátorítani szeretné a fiatalokat, hogy legyenek tevékenyek a saját környezetükben és a világban, valamint váljanak apostolokká.
A fiatal munkásokat Isten a saját képére teremtette, ezért ők birtokosai az ebből eredő méltóságnak és örök életnek. Emellett ott a rideg valóság is: a legtöbb fiatal nincs tudatában ennek a nagyszerű dicsőségnek, és nehezen fedezik ezt fel az őket körülvevő körülmények és értékrend miatt. A JOC azért jött létre, hogy válasz legyen erre az ellentmondásra.

Taxonomy upgrade extras: 

A mozgalom civil szervezetként működik nemzetközi és hazai szinten is. Ez alapján elfogadott alapszabálya és megválasztott vezetősége van, a mozgalom fontos ügyeit a közgyűlés dönti el.
Fontos, hogy a fiatalok felelősségvállalását segítsük, erősítsük. Ez azt jelenti, hogy a döntéshozatalban a felnőtt kísérők már nem vesznek részt, a folyamatot kísérik.
A mozgalom összefogja a fiatalokat és „annak érdekében, hogy ezt hatékonyan tegye, a JOC kampányokat, gyűléseket, fesztiválokat, képzéseket és lelkigyakorlatokat szervez

Taxonomy upgrade extras: