Keresztény Munkásifjú Mozgalom

A mozgalomról

A KMM-JOC mozgalom azért jött létre, hogy különleges küldetést vigyen végben a munka világába. Elsősorban az egyszerű sorsú munkásfiatalokat szólítja meg. Azokat is szívesen látja, akik elkötelezettséget szeretnének vállalni a mozgalom missziója mellett.
A JOC szíve az a hitből fakadó igazság, amit alapítója világosan és sokszor megfogalmazott: a fiatal munkásokat Isten a saját képére teremtette, ezért ők birtokosai az ebből eredő méltóságnak és örök életnek. Emellett ott a rideg valóság is: a legtöbb fiatal nincs tudatában ennek a nagyszerű dicsőségnek, és nehezen is fedezik ezt fel az őket körülvevő körülmények és értékrend miatt.
A JOC azért jött létre, hogy válasz legyen erre az ellentmondásra. Missziója a következőkben foglalható össze:
 • Isten szerető jelenlétének jele legyen a hétköznapok fiataljai számára,
 • segítse a fiatalokat kilépni azokból a helyzetekből, melyek megkérdőjelezik és megsértik istengyermeki méltóságukat,
 • felfedeztesse velük semmivel sem pótolható személyes meghívásukat,
 • a fiatalok számára élő tanúja legyen Isten életadó cselekedetének és Jézus Krisztusban megvalósuló tervének,
 • hirdesse a feltámadt Úrnak, Jézus Krisztusnak, Isten Fiának örömhírét,
 • hirdesse Jézus Krisztusba vetett hitét, és aszerint éljen.

Formálás: 

Találkozók dolgozó fiataloknak az Alsóvárosi plébánián

A találkozón az életünkről és barátaink életéről, örömeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Mi irányítjuk a beszélgetést, választjuk a témát. A találkozó során egy felnőtt kísérő van velünk aki segít ha kérdéseink vannak. A témával kapcsolatosan olvasunk idézeteket a Bibliáról és beszélgetünk arról, hogy mit jelent számunkra az adott idézet, hiszünk benne, vagy esetleg nem értjük, nem hiszünk benne.

Akciók: 

Miért érdemes Magyarországon a felnőtteknek azon dolgozni, hogy legyen JOC?

Az előadó

Robert Bernard, francia pap,
európai felnőtt kísérők koordinátorának előadásának részlete
Szegeden 2012. május 10. és Békéscsabán 2012. május 12-én.

 

 

Amikor a fiatalok összejönnek, beszélgetnek, cigiznek, fociznak, buliznak...

Formálás: 

Csatolás: 

Bernard atya és Anamari látogatása Magyarországon - rövid összegzés

Bernard atyaBernard atya, a francia JOC kísérője, aki egyben Európai szinten is segíti a kísérők munkáját a JOC-ban 2012. május 9-én érkezett Magyarországra.

Anamaria, aki az olasz JOC tagja volt és jelenleg a római CIJOC központban pénztárosként és európai felelősként dolgozik 2012. május 8-án érkezett Szegedre.

2012. május 8-án Anamarit a feleségem (Kata) várta az állomáson, majd nálunk Szeged-Gyálaréten szállt meg. Délután és este átbeszéltük a programjukat és a magyar JOC csoport helyzetét.

2012. május 9-én miután Bernárd is megérkezett az Alsóvárosi plébánia egyik helységében találkoztak a magyar fiatalokkal ahol megtörtént a bemutatkozás és a program átbeszélése. Délután pedig Cibian Miklós ruzsai plébánossal találkoztak a vendégek az . A találkozónak szintén az Alsóvárosi plébánia adott helyet. Ez nagyon nagy segítség volt számunkra.

JOSEPH CARDIJN

 
Olvasható és letölthető
formátum
Joseph Cardijn, a mozgalom alapítója

Egy pap a munkásfiatalok között

Az eredeti mű címe: Joseph Cardijn — Un prete tra i giovani operai
© 1997 Editrice Elle Di Ci — 10096 Leumann
(Torino)
Fordította: László Eszter
Lektorálta: Gottlieb Katalin
Szedés-Tördelés: Bella Gábor
Felelős kiadó: Szászi Balázs
A fordítás készült: 1997. június

Egy este a szénkereskedő házában

Mindenki úgy ismerte, hogy ő a szénkereskedő fia. Iskola előtt és után az volt a feladata, hogy szeneszsákokat hordozzon körbe a vevőknek egy kis taligán. Így lassanként megismerkedett a cipésszel, a pékkel, az asztalossal. Meg-megállt beszélgetni velük, és nézte őket, amint dolgoztak.

...

Ezeknek az élményeknek együttes hatására határozta el magát Joseph a nagy lépésre.

Kiadványok: 

Csatolás: 

Kísérői kézikönyv

Letölthető anyagok
      1. Kísérői kézikönyv
      2. Kísérői kézikönyv- módszertani füzet

 • A fiatalok mozgalmában mi a szerepe a kísérőnek?
 • Miért van szükség felnőttekre?
 • Miért nem a felnőttek vezetik a mozgalmat?
 • Rám, felnőttre nincs is szükség, ha minden hatalom a fiataloké?

Ezek azok a kérdések, amelyeket a felnőtteknek kell tisztázni, hogy kialakíthassuk a megfelelő együttműködést a fiatalokkal.

A kísérés azt jelenti, hogy támogatjuk a fiatalokat küldetésükben, hogy vezetővé váljanak a saját életükben és a többi munkásfiatal vezetésében, a világi apostolkodásban. A felnőtt kísérő szolgálja, neveli, képviseli a fiatal munkásokat. A felnőtt kísérő az aki a hitet teszi a középpontba.

A mozgalomban a lelkész munkája nem az, hogy szervezzen, sem az, hogy vezessen, hanem az, hogy megerősítse, alakítsa, segítse, valamint a mi Urunk tanításával és kegyelmével ismertesse meg a vezetőket.” (J. Cardijn),

A kísérés szempontjából nem fontos, hogy az adott csoport munkáját felszentelt pap, vagy szerzetes vagy világi segíti. Ebben a munkában, függetlenül a szereptől amit az Egyházban betöltenek, ugyan az a feladatuk, kísérni a fiatalokat a mozgalom felfedezésében, és kísérni őket a mozgalom sajátos jellemzőinek megélésében.

Fontos viszont, hogy egy országban vagy városban működő JOC vezetők és felnőtt kísérők megtalálják a kapcsolatot azokkal a papokkal és szerzetesekkel, akik az ő munkájukat támogatják, segítenek a felnőttkísérők képzésében.

Fontos, hogy az Egyház küldjön olyan papokat vagy szerzeteseket a mozgalomba, akik az apostoli hivatás gazdag változatosságát képviselhetik az a munka világában.

 

Miben segít a JOC a felnőtt kísérőknek?

Formálás: 

Csatolás: 

Hogyan válhatunk példaképekké a munkahelyeinken?

III. felnőttmunkás találkozó

III. Keresztény Felnőttmunkás TalálkozóEgy összefogás bontogatja szárnyait Magyarországon, melynek célja a keresztény munkások megszólítása. A kezdeményezés a Fokoláre Mozgalom és a Keresztény Munkásifjú Mozgalom felnőtt aktivistáinak együttműködésének köszönhetően jött létre. Jelenleg féléves időközönként találkozókat szervezünk, amelyre most ősszel Szeged-Gyálaréten került sor szeptember 24-én.

A III. találkozónk témájának a munkahelyeinken való helytállást választottuk. Legfontosabb missziónk, hogy keressük, hogyan tudjuk napról napra jobbá tenni a világot. Ezek a közösségi találkozók erősítenek minket, hogy ha botladozva is, de ne térjünk le erről az útról.

Dokumentumok: 

Akciók: 

Felnőtt Kísérők Európai Talákozója

Előadás a kísérés lelkiségérőlA Munkásfiatalok Európai Találkozója lehetőséget adott arra, hogy a JOC mozgalmat segítő felnőttek, az európai felnőtt kísérők is találkozzanak egy képzés keretében. Ezen a találkozón két magyar felnőtt képviselte Magyarországot. A legtöbben a találkozóra Franciaországból jöttek, mivel ott van a legtöbb felnőtt, aki a munkásfiatalok mozgalmát támogatja. A kelet-európai nyitás keretében egy görög katolikus román nő is részt vett a találkozón.

A találkozón élettapasztalatok hangzottak el papok, laikusok, diakónusok és szerzetesek előadásában. A különböző országok valósága más és más, így más és más elkötelezettséggel vesznek részt a felnőttek a fiatalok kísérésében.

Formálás: 

Akciók: 

REM - 2011

A felvonulásA szegedi JOC csoporthoz tartozó 5 munkásfiatal és két felnőtt kísérő képviselte Magyarországot a Munkásfiatalok Európai Találkozóján, amelyre Riminiben került sor 2011. július 21-24 között. A program témája a munkásfiatalok méltósága, ami a találkozó szlogenjében is megtalálható: „DIGNITY – ADD YOUR NAME!”.

A program alatt előadások, élettapasztalatok megosztása hallhattunk, és munkacsoportokban dolgozták fel a fiatalok a következő témákat:

Dokumentumok: 

Akciók: 

Becsülettel helytállni a munka világában

Meghallgattuk egymástÉpp a házas hétvége találkozójáról értem haza, és volt egy megjegyzés, ami nagyon nagy örömöt okozott nekem. Megjegyezték, hogy a múlt szombaton (április 9-én) már kora hajnalban láttak, és elcsodálkoztak, hogy szombaton is ilyen korán feladataim vannak.

Nagyon jól esett a megjegyzés, mert eszembe jutott, hogy nem csak én egyedül, hanem egy maroknyi kis csapat annyira fontosnak tartja hivatását, munkáját, hogy útra kelt Szegedről, elutazott Szigethalomra, hogy a munkáról, a becsületes munkáról gondolkozzon.

A beszélgetés egy tapasztalat megosztás volt, tapasztalatból pedig nagyon sok van a munka világában. Végül is életünk egy igen nagy részét a munkával, megélhetésünk biztosításával töltjük.

Mit tehetünk mi keresztény fiatalok a barátainkért, szeretteinkért?

Képes beszámoló
A BT módszer
Letölthető BT
 

A Szeged-Tátratéri plébánia APOR VILMOS KÖZÖSSÉGI HÁZ adott otthont 2011. március 26-án a KMM-JOC által szervezett képzésnek. A képzésen négy fiatal, négy hitoktató illetve felnőtt kísérő vett részt. Ötleteivel és lelkesítésével Misi atya segítette a munkánkat. A találkozón mi JOC-ista fiatalok sajátélményű csoportfoglalkozás keretén belül mutattuk be a Barátság Térkép módszert. Evvel a programmal párhuzamosan a felnőttek azon tanakodtak, hogyan lehetne aktívabbá tenni a fiatalokat a csoportokban.

MegbeszélésBeszélgetés a Barátság Térkép alapján

 A Barátság Térkép egy egyszerű kis módszer, amely több igen kívánatos eredményt hozhat a fiatalok számára:
 • ha egy induló csoport használja, akkor a csoport tagjai észrevétlenül ismerhetik meg jobban egymást,
 • ha rendszeres időközönként használja a csoport, akkor érzékenyebbé válhatnak embertársaik iránt és nagyobb felelősséget vállalnak a szeretet gyakorlásában
 • ha a csoport szeretne új tagokkal bővülni, akkor a kapcsolatainkat jobban áttekintve rálelhetünk azokra a fiatalokra, akik egyben a barátaink is, és bizonyos programokra elhívhatóak.
Igazán az teszi vonzóvá az ifjúsági csoportok számára a módszert, hogy három egyszerű kérdést végigbeszélve akár mi fiatalok is vezethetjük a beszélgetést. A mostani képzés alatt is az volt a fantasztikus, hogy ezt a pár kérdést átbeszélve igen mély beszélgetésbe keveredtünk, és két óra úgy elillant mintha csak egy pillanat lett volna.
A beszélgetés során a

Akciók: 

A JOC lelkisége

A JOC lelkisége
Spirituality of YCW

A JOC lelkisége

A JOC lelkisége a LICS-ben nyilvánul meg, amely lassan egy életmóddá alakul. Meghívásunk beteljesülésének módja, amely aktív részvétellel és elkötelezettséggel valósul meg a mindennapi életben.

A LICS lelkisége felül emel bennünket a saját egyéni céljainkon és a világi apostolkodás alapkövévé válik.

Ez az apostolkodás határozza meg a JOC lelkiségét.

Formálás: 

Csatolás: 

Én is vezethetek csoportot...

Közösségi ház ebédlőjeA Szeged-Tátratéri Apor Vilmos Közösségi Ház adott otthont 2010. október 16-án fiatal vezetők (hittanosok) és felnőtt kísérők (hitoktatók) képzésének. A találkozó célja az volt, hogy a fiatalok segítséget kapjanak saját közösségük vezetéséhez. A programot a JOC mozgalom aktivistái szervezték.

A programon 9 fiatal és 3 hitoktató vett részt.

A képzés első részében a fiatalok és a hitokatók külön-külön csoportba megismerkedtek  a Láss-Ítélj-Cselkedj módszer felépítésével. Ezután már együtt, de különböző csoportokba szerveződve egy-egy témában (munka, nyári munka, alkoholizmus) beszélgetés vázlatokat dolgozatk ki. Igen szép együttműködés során nagyon jó kis kisközösségi foglalkozásvázlatok születtek.

Szünet után egyik témát kiválasztva a nyári munkáról beszélgettünk. Észre sem vettük, hogy másfél óra eltelt együtt, mert igen mély és tartalmas hozzászólások voltak. Fontosabb megállapításaink voltak:

Akciók: 

Közhasznúsági beszámoló

1%-os kampány

A mozgalom ebben az évben is várja az 1%-os felajánlásokat.

A mozgalom ezeket a kóvetkező feladatokra fordítja:

 • szabadidős programok megvalósítása
 • nemzetközi csereprogramok megvalósítása
 • képzések
 • találkozók, munkásfiatalok különböző programjai.

 

Szervezet neve: Keresztény Munkásifjú Mozgalom
Adószáma: 18470154-1-06

Dokumentumok: 

Oldalak

Feliratkozás Keresztény Munkásifjú Mozgalom RSS csatornájára